1998

Pest Megyei Bíróság

Budapest

A beruházás célja a Budapest, XIV. Thököly út 97-101. alatti meglévő épület átalakítása és bővítése oly módon, hogy az új együttes méltón reprezentálja egy modern, demokratikus állam igazságszolgáltatását, és a három bíróság számára korszerű és esztétikus együttest képezzen.

Olyan beépítést választottunk, ami a zajos forgalmi csomópontba kerülő épületet elmélyült munkára alkalmassá teszi, kifejezi az épület térbeli pozíciójából és funkciójából adódó jelentőségét:

A meglévő épületet „U”- alakban ölelik körül az új szárnyak, a Báthori tér felé pedig a tervezett két pilonszerű előépület védi és a közöttük kialakuló cour d’honneur oldottá teszi az egész épületkubust.

Az épület zárt kőtömbje védelmet, függetlenséget ad a benntlévőknek. A külvilág szabálytalan lamella rajzolat között hatol be. A tömbszerű megjelenést az üveg függönyfalak lebegése és a tetőkertek növényvilága ellensúlyozzák.

Hasonló munkák